Test V1

Debes facer clic en cada un dos puntos seguintes por orde. Emprega cascos para o visionado do produto. En caso de ter algunha dúbida, consulta ao responsable da aula.

1. Cuestionario previo

2. Visionado do produto

3. Cuestionario post-visionado